Μάθηση μάθησης

Μοντέλο μάθηση μάθησης VS κλασικό μοντέλο διδασκαλίας

Η μάθηση μάθησης είναι μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που υποστηρίζει οτι ένας μαθητής θα πρέπει να κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να προχωρήσει στην εκμάθηση νέων εννοιών.

Υποδεικνύει οτι η διδασκαλία πρέπει να εστιάζει στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι μαθητές να μάθουν το ίδιο υλικό και να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο γνώσης, σε αντίθεση με το κλασικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο εστιάζει στην ικανότητα, μιας και η γνώση δίνεται σε όλους τους μαθητές την ίδια στιγμή και θεωρεί οτι όλοι θα πρέπει να έχουν κατακτήσει την ίδια γνώση στον ίδιο χρόνο.

Στο μοντέλο μάθηση μάθησης, εαν ένας μαθητής παρόλο που έχει ήδη εργαστεί σε ένα πεδίο γνώσης, δεν την έχει κατακτήσει σε ένα υψηλό επίπεδο, του παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη μέχρι να καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Οι μαθητές μας ντύνονται με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και φτάνουν πέρα από οσο θα μπορούσαν και οι ίδιοι να φανταστουν…


Στο κλασικό μοντέλο διδασκαλίας αντίστοιχα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το αν η γνώση έχει κατακτηθεί ή όχι…Η ύλη προχωρά συστημικά σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο ύλης κάθε φορά και έτσι οι μικρές ελλείψεις γίνονται μεγάλες, και ακόμα πιο μεγάλες, μέχρι που γίνονται η αιτία να μην μπορεί κάποιος μαθητής να παρακολουθήσει καθόλου την εξέλιξη του μαθήματος, να παρατήσει την όποια προσπάθεια θα ήταν σε θέση να κάνει και στο τέλος να μισήσει και τα μαθηματικά!

Το projectmath υιοθετώντας την εκπαιδευτική φιλοσοφία μάθηση μάθησης σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και δεν απαξιώνει την υπάρχουσα κατακτημένη γνώση του. Διερευνά το επίπεδο του ατομικά και σε βάθος, χωρίς να τον φέρνει σε δύσκολη θέση και τον καθοδηγεί με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών Μαθηματικών οδηγώντας τον στην κατάκτηση μικρών κάθε φορά στόχων.

Οι μαθητές μας ντύνονται με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και φτάνουν πέρα από οσο θα μπορούσαν και οι ίδιοι να φανταστουν…
* Η εκπαιδευτική στρατηγική μάθηση μάθησης προτάθηκε αρχικά από τον Αμερικάνο ψυχολόγο εκπαίδευσης Benjamin Bloom, το 1968.