Στατιστική

Ενδυνάμωση μετάφρασης δεδομένων και εκτιμήσεων

Χρησιμοποιούμε διαγράμματα για να χωρίσουμε σε κατηγορίες τα παιχνίδια μας και υπολογίζουμε αν ανήκουμε στην ομάδα των μαθητών του σχολείου μας που πήραν άριστα στα μαθηματικά! Απεικονίζουμε ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα των φετινών συμμαθητών μας και αν ο Αύγουστος είναι όντως ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου!

Η Στατιστική είναι η επιστήμη των δεδομένων και ασχολείται με τη συλλογή, την επεξεργασία, την ερμηνεία και την παρουσίασή τους. Η κατανόηση της πληροφορίας και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της αποτελούν τις έννοιες-κλειδιά που αιτιολογούν την εφαρμογή της σε όλα τα επιστημονικά πεδία.