Το πρόβλημα της Κυριακής: Διάστημα

Στο σημερινό μας πρόβλημα κοιτάμε ψηλά φτάνοντας τα αστέρια και ακόμα παραπάνω…Λύστε το πρόβλημα του διαστημικού λεωφορείου και ελέγξτε την απάντησή σας! 

Ένα διαστημικό λεωφορείο έχει μια μεγάλη και τρεις μικρές δεξαμενές καυσίμου. Οι δεξαμενές έχουν συνολικά αυτή τη στιγμή 600 τόνους καυσίμου. Η μεγάλη δεξαμενή είναι γεμάτη και έχει 400 τόνους και οι υπόλοιποι τόνοι καυσίμου γεμίζουν 2 ½ μικρές δεξαμενές. Με πόσους τόνους καυσίμου γεμίζει πλήρως κάθε μικρή δεξαμενή; 

Δείτε την απάντηση εδώ