Μοτίβο

Ανάπτυξη μαθηματικού συλλογισμού και αλγεβρικής σκέψης

Βρίσκουμε τον αριθμό που λείπει ώστε να φτιάξουμε μια μαθηματική αλυσίδα που θα έχει έναν συγκεκριμένο κανόνα ή σχεδιάζουμε σχήματα με συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο τρόπο! Φτιάχνουμε τους δικούς μας κανόνες και βάζουμε τους φίλους μας να τους ανακαλύψουν!

Μοτίβο στα μαθηματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο επαναλαμβάνεται ένα γεωμετρικό σχήμα ή ένα αριθμητικό φαινόμενο. Τα μοτίβα κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αναφορικά με την εξέλιξή τους: τα επαναλαμβανόμενα και τα αναπτυσσόμενα και μπορεί να είναι αριθμητικά ή οπτικά.