Μέτρημα με δάχτυλα vs αριθμητικής ευχέρειας

Όταν τα πολύ μικρά παιδιά ξεκινούν να μαθαίνουν να μετράνε, συχνά χρησιμοποιούν τα δαχτυλάκια τους. Για τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών προτείνονται και τρόποι με αγαπημένα τους αντικείμενα όπως τους μαρκαδόρους τους, τα τουβλάκια τους ή το αριθμητήριο τους.  

Ωστόσο, πολλά παιδιά συνεχίζουν να βασίζονται στα δάχτυλά τους βλέποντας τα ως βασικό εργαλείο υπολογισμού στη διαχείριση των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Αυτό είναι το σημείο που ο τρόπος αυτός γίνεται προβληματικός. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να είναι αποτελεσματική στα αρχικά στάδια αυτών των πράξεων που οι αριθμοί είναι μικροί αλλά καταλήγει να είναι δεσμευτική ως προς τη μαθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού καθώς το περιορίζει στον χώρο της «ένα προς ένα» μέτρησης.  

Είναι περισσότερο αποτελεσματικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αναπτύξουν μια αριθμητική ευχέρεια σκεπτόμενοι μακροπρόθεσμα. Λέγοντας αριθμητική ευχέρεια εννοούμε την ικανότητα ενός μαθητή να θυμάται αβίαστα κάποιους βασικούς υπολογισμούς τους οποίους θα αναπτύξει σιγά σιγά μέσα σ’ ένα μαθηματικό πλαίσιο δεξιοτήτων που θα καλλιεργεί μέρα με τη μέρα. 

Για παράδειγμα ένας ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης αριθμητικής ευχέρειας είναι να επεξεργαζόμαστε τους αριθμούς κατά ομάδες και όχι έναν προς έναν. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα! 

Θέλουμε να υπολογίσουμε την πράξη  9+7 

Το παιδί που έχει μάθει να μετράει με τα δαχτυλάκια του θα σκεφτεί ως εξής: 

9+1+1+1+1+1+1+1 

Αντίθετα, ένας μαθητής που έχει αναπτύξει μια αριθμητική ευχέρεια θα σκεφτεί 

9+1=10 10+6=16 

Καθώς τα παιδιά ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο τη μαθηματική τους σκέψη, θα δεχθούν πολύ σύντομα ότι ο αριθμός 10 είναι ένας από τους καλύτερούς τους φίλους! 

Όταν τα παιδιά μεταβαίνουν σε νέες τεχνικές πέραν της χρήσης των δαχτύλων, χειρίζονται μεγάλους αριθμούς χωρίς κόπο και μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίσουν πιο περίπλοκες μαθηματικές διαδικασίες όπως τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Οικοδομούν την αριθμητική τους ευχέρεια σταθερά και με συνέπεια και αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους! 

Το mathproject προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους μαθητές όλων των ηλικιών να αναπτύξουν αριθμητική ευχέρεια. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα!