Γιατί τα μαθηματικά είναι σημαντικά στο δημοτικό

“Το σοβαρό πρόβλημα στη διδασκαλία των Μαθηματικών ξεκινά από την 5η και 6η τάξη του Δημοτικού” ομολογία που καταγράφεται στην 1η Σύνοδο των Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών των ελληνικών Πανεπιστημίων, το Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας esos.gr στις 28/08/20. 

Πιο συγκεκριμένα, το πόρισμα της Συνόδου επιβεβαιώνει οτι τα Μαθηματικά βρίσκονται στον πυρήνα των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που οφείλεται στην έκρηξη της “τεχνολογικής επανάστασης” και τη χρήση νέων υπολογιστικών μέσων. Ωστόσο, στην Ελλάδα παρατηρείται ένα χαμηλό επίπεδο μαθηματικών γνώσεων στην πλειοψηφία των αποφοίτων Λυκείου  το οποίο έχει ένα σοβαρό αντίκτυπο. Αφενός εισάγονται υποψήφιοι ανεπαρκείς στα Μαθηματικά τόσο σε καθαρά Μαθηματικά τμήματα όσο και σε τμήματα που απαιτούν μια μαθηματική ευχέρεια και αφετέρου, υψηλό ποσοστό αυτών των φοιτητών λιμνάζουν και δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις στα εν λόγω τμήματα καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στοιχειωδώς στις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των προγραμμάτων σπουδών τους. 

Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου όπου εισάγονται θεμελιώδεις και απαιτητικές μαθηματικές έννοιες των οποίων η κατανόηση ή μη θα καθορίσει τη μαθηματική ταυτότητα των παιδιών αργότερα. Επιπρόσθετα, η παρεχόμενη μαθηματική παιδεία υποβαθμίζεται και στο Γυμνάσιο-Λύκειο καθώς σημαντικές μαθηματικές ενότητες έχουν περικοπεί ή δεν υπάγονται στην ύλη των προαγωγικών ή/και Πανελλαδικών εξετάσεων. Κατά συνέπεια τόσο οι καθηγητές όσο και τα παιδιά δεν απασχολούνται με μαθηματικές έννοιες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κόσμο των Μαθηματικών όπως είναι η Ευκλείδεια Γεωμετρία που προάγει την κατανόηση της αποδεικτικής διαδικασίας και της λογικής τεκμηρίωσης, με τον μαθητή να βιώνει την εμπειρία του χώρου και της γεωμετρικής κατασκευής.

Η αξία των Μαθηματικών είναι διαχρονική και αφορά το παρελθόν, το παρόν και φυσικά το μέλλον ψηφιακό ή μη. Μην καθυστερείς…δώσε στο παιδί σου την ευκαιρία που χρειάζεται. Μάθε σήμερα τι είναι το MathProject.