Η μέθοδος

Στο math project τα παιδιά αναπτύσσουν τις μαθηματικές τους δυνατότητες και μαθαίνουν

  • να οργανώνουν τη σκέψη τους
  • να εργάζονται με υπομονή 
  • να στηρίζονται στις δυνάμεις τους 
  • να εμπιστεύονται την κρίση τους
  • να αποκτούν αυτοπεποίθηση

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθούν όλοι οι μαθητές μας προκειμένου να ενταχθούν στο projectmath και να αρχίζουν να μαγεύονται από τον κόσμο των μαθηματικών αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Αξιολόγηση

Όλοι οι μαθητές του math project ξεκινούν το ταξίδι τους με μια εξατομικευμένη αξιολόγηση που καθορίζει τις μαθησιακές τους ανάγκες. Η αξιολόγησή αυτή μας αποκαλύπτει όλες τις περιοχές δεξιοτήτων που χρειάζεται να προσεγγιστούν, ώστε τα παιδιά να μην σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους με έννοιες που ήδη έχουν κατακτήσει. Επίσης, μας προσδιορίζει το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή σύμφωνα με τον κυψελοειδή χάρτη του projectmath (PMCM)

Αποτύπωση σχεδίου μάθησης

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο μάθησης για τη διδασκαλία των εννοιών με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθεί ο μαθητής. Υιοθετώντας το μοντέλο μάθηση μάθησης και με τη χρήση ενός συνδυασμού υλικών και τεχνικών διδασκαλίας, διασφαλίσουμε ότι το παιδί σας ανταποκρίνεται και κατανοεί σωστά.

Ειδικά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές του math project εφαρμόζουν το σχέδιο εκμάθησης και εργάζονται με κάθε μαθητή ξεχωριστά για να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην εργασία που θα του ανατεθεί. Είναι εκεί όταν ο μαθητής μαθαίνει και εξελίσσει τη γνώση του. Βρίσκονται εκεί με σκοπό να ενθαρρύνουν τα παιδιά προσφέροντάς τους ένα περιβάλλον ασφάλειας και καθοδήγησης. Αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και τους οργανώνουν σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις δυνατότητές τους.