Τελεία

Το projectmath έχει εντάξει στη ροή του μοντέλου διδασκαλίας του το εργαλείο της τελείας, ως απόδειξη του ισχυρισμού του οτι προσπαθεί να καθοδηγήσει και να αυτονομήσει τους μαθητές του και όχι να τους “δίνει μασημένη τροφή”. 

Η τελεία ξεκινά σαν ιδέα στο πλαίσιο της υιοθέτησης της αυτοδιόρθωσης στο οποίο επίσης πρέπει να εκπαιδευτεί ένας μαθητής.  “Εαν γνωρίζω οτι κάτι είναι λάθος, οφείλω να το σκεφτώ και δεύτερη φορά”. Στην πράξη, στο σημείο που ο καθηγητής ελέγχει τις ασκήσεις των μαθητών, δεν διορθώνει απευθείας τα λάθη τους αλλά σημειώνει δίπλα στο ερώτημα μια τελεία. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής καταλαβαίνει οτι έχει κάνει λάθος και οφείλει να ξανασκεφτεί τη λύση και να απαντήσει διαφορετικά. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας που αποτελεί καθοδήγηση αυτοδιόρθωσης, ο ίδιος ο μαθητής τρέφει την αυτοεκτίμησή του, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του και εξελίσσει τη μαθηματική του κριτική ικανότητα.