Σύστημα “μαθηση μαθησης”

Η μάθηση μάθησης είναι μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που υποστηρίζει οτι ένας μαθητής θα πρέπει να κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να προχωρήσει στην εκμάθηση νέων εννοιών. Υποδεικνύει οτι η διδασκαλία πρέπει να εστιάζει στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι μαθητές να μάθουν το ίδιο υλικό και να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο γνώσης.

Το math project υιοθετώντας την εκπαιδευτική αυτή φιλοσοφία, σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και δεν απαξιώνει την υπάρχουσα κατακτημένη γνώση του.

Στο μοντέλο μάθηση μάθησης, εαν ένας μαθητής παρόλο που έχει ήδη εργαστεί σε ένα πεδίο γνώσης, δεν την έχει κατακτήσει σε ένα υψηλό επίπεδο, του παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη μέχρι να καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Μάθηση Μάθησης

Το math project υιοθετώντας την εκπαιδευτική αυτή φιλοσοφία, σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή και δεν απαξιώνει την υπάρχουσα κατακτημένη γνώση του. Διερευνά το επίπεδο του ατομικά και σε βάθος, χωρίς να τον φέρνει σε δύσκολη θέση και τον καθοδηγεί με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών Μαθηματικών οδηγώντας τον στην κατάκτηση μικρών κάθε φορά στόχων. Οι μαθητές μας ντύνονται με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και φτάνουν πέρα από τα όρια τους…

* Η εκπαιδευτική στρατηγική μάθηση μάθησης προτάθηκε αρχικά από τον Αμερικάνο ψυχολόγο εκπαίδευσης Benjamin Bloom, το 1968.