Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

  • Υιοθέτηση σύγχρονου μοντέλου διδασκαλίας “μάθηση μάθησης”. Εκπαιδευτική στρατηγική που σέβεται την προσωπικότητα και τις δυνατότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά.
  • Διδασκαλία μόνο από Μαθηματικούς. Καθηγητές με εμπειρία και με αγάπη τόσο για τα παιδιά όσο και για τα μαθηματικά. Αγάπη για τον τρόπο να τα διδάσκουν. Να τα κάνουν απλά. Κατανοητά.
  • Συνεχείς επαναλήψεις με διαφορετικές δοκιμασίες για την κατάκτηση ενός συγκεκριμένου πεδίου γνώσης. Επαναλήψεις που πραγματοποιούνται με ποικίλους και ενδιαφέροντες τρόπους και δεν οδηγούν τα παιδιά στη μηχανική αποστήθιση των αποτελεσμάτων.
  • Προσφορά ενός πολυδιάστατου προγράμματος σπουδών που ενισχύει εκτός από τις αριθμητικές γνώσεις, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την εξέλιξη της κριτικής σκέψης και την επεξεργασία των γεωμετρικών δομών.
  • Δέσμευση για την επιτυχία του μαθητή. Το projectmath δεσμεύεται οτι ο μαθητής θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία, μέσα από την οποία θα δυναμώσει και θα δει να πραγματοποιούνται όλα όσα δεν μπορούσε να φανταστεί. Θα διαπιστώσει πώς με τη συνέπεια και τη μεθοδικότητα, μπορεί κανείς να φτάσει ψηλά. Να ονειρευτεί τους στόχους του και να τους κατακτήσει.