FAQ’S

Τι ακριβώς είναι το projectmath;

To projectmath αποτελεί ένα σύστημα εκμάθησης μαθηματικών με πρωταρχικό στόχο να αξιολογήσει, να κατατάξει και έπειτα να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν να διαχειρίζονται με κατάλληλο τρόπο μαθηματικές έννοιες διαφόρων μαθηματικών δομών. Υιοθετώντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε μαθητή ξεχωριστά, το σύστημα projectmath βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν απλά τα μαθηματικά και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και τα όρια τους, κατακτώντας τους στόχους τους.

Ποιες είναι οι μαθηματικές δομές πάνω στις οποίες εργάζονται τα παιδιά;

Οι δομές είναι 6:

  • Αριθμητική
  • Γεωμετρία
  • Μοτίβα – Μετρήσεις
  • Στατιστική – Πιθανότητες
  • Προβλήματα
  • Άλγεβρα

Πώς ακριβώς δουλεύει το παιδί από τη στιγμή που εντάσσεται στο σύστημα projectmath;

Κάθε βδομάδα ο μαθητής λαμβάνει από το συνεργαζόμενο κέντρο πέντε (5) Φύλλα EΜπειρίας (ΦΕΜ) τα οποία καλείται να επεξεργάζεται καθημερινά (ένα ΦΕΜ/ημέρα). Ανάλογα με τις εβδομαδιαίες επιδόσεις του, το σύστημα projectmath αποφασίζει ποια θα είναι τα πέντε ΦΕΜ της επόμενης εβδομάδας του και ποιες δομές θα ακολουθούν.

Ποιος διορθώνει τα Φύλλα ΕΜπειρίας (ΦΕΜ) και πώς;

Η διόρθωση στο σύστημα projectmath δεν πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά με το σύστημα της τελείας. Οι εκπαιδευτές των συνεργαζόμενων κέντρων, έπειτα από εκπαίδευση που λαμβάνουν, “ανεβάζουν” τις τελείες των παιδιών (δηλαδή τα ερωτήματα που απάντησαν λανθασμένα) σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Εκεί, εστιάζοντας με δυναμικές και μοτίβα στις λανθασμένες απαντήσεις το σύστημα αποφασίζει για τα επόμενα ΦΕΜ τους.

Με ποιόν τρόπο αξιολογούνται αρχικά οι μαθητές και γιατί αυτό είναι σημαντικό;

Αρχικά, προκειμένου να προσδιοριστεί το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή, τα παιδιά καλούνται να ολοκληρώσουν ένα τεστ χαρτογράφησης, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μαθηματικών εννοιών. Η χαρτογράφηση των γνώσεων του κάθε μαθητή μας αποκαλύπτει τον βαθμό που έχουν κατακτηθεί διάφορες μαθηματικές έννοιες σε συνάρτηση με την ηλικία του και έτσι προσδιορίζεται το σημείο εκκίνησης του στα επίπεδα του συστήματος projectmath, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η διαδικασία χαρτογράφησης είναι πολύ σημαντική και δεν σχετίζεται με την αυστηρή έννοια της αξιολόγησης. Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθά να εντοπίσουμε το πεδίο έναρξης του κάθε μαθητή.

Πως εξασφαλίζεται η εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών;

Μετά τη διαδικασία της Χαρτογράφησης ο μαθητής ξεκινά από ένα συγκεκριμένο projectmath επίπεδο. Το κάθε ΦΕΜ που ολοκληρώνει είναι μοναδικό και βασίζεται στις εβδομαδιαίες του επιδόσεις. Εξατομίκευση σημαίνει οτι ακόμα και αν υπάρχουν δύο μαθητές ίδιας ηλικίας που βρίσκονται στο ίδιο projectmath επίπεδο, τα ΦΕΜ τους θα είναι διαφορετικά, δηλαδή θα περιέχουν διαφορετικές ασκήσεις ή ακόμα και ασκήσεις διαφορετικών δομών.

Ποιος είναι ο ρόλος του projectmath σε σχέση με το σχολείο;

Ο ρόλος του είναι στρατηγικός και προσφέρει μια μακροπρόθεσμη πρόταση εξέλιξης του μαθητή. Η δουλειά μας είναι να χαρτογραφήσουμε τη γνώση που έχει κατακτηθεί από το σχολείο μέχρι τη στιγμή που ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα του math project. Στη συνέχεια, εντοπίζοντας τα κενά και τις ελλείψεις του, τον βοηθάμε να κατανοήσει από την αρχή αυτά που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να “ενώσει” την αλυσίδα των μαθηματικών εννοιών που είναι μπερδεμένες στο μυαλό του. Αφού ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό, συμπληρώνουμε την εκπαίδευση του και διευρύνουμε τη γνώση του.

Τι θεωρείται επιτυχία για έναν μαθητή που εντάσσεται στο σύστημα projectmath;

Επιτυχία θεωρείται η ικανότητά του συστήματος projectmath να βοηθήσει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά να φτάσει παραπάνω από αυτό που νομίζει οτι μπορεί. Είναι δεδομένο οτι το κάθε παιδί είναι χαρισματικό σε διαφορετικά πράγματα. Το κάθε παιδί προσεγγίζει τα ερεθίσματα γύρω του με έναν δικό του τρόπο, με έναν δικό του ρυθμό. Στο projectmath γνωρίζουμε πολύ καλά οτι είναι ανέφικτο να φτάσουν όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα, γι’ αυτό και αναφερόμαστε σε εξατομικευμένη προσέγγιση. Επίσης αποδεχόμαστε οτι είναι επίσης ανέφικτο να γίνουν όλοι άριστοι μαθητές, με την κοινώς αποδεκτή κλίμακα του σχολείου. Αυτό όμως που πρεσβεύουμε και είναι σίγουρα εφικτό, είναι οτι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε σήμερα. Και ακόμα καλύτεροι. Όσο καλλιεργούμε μια δεξιότητα, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι, φτάνοντας στο δικό μας “άριστα”. Και σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο ορισμός της επιτυχίας. Να προσπαθείς για τον καλύτερό σου εαυτό. Να προσπαθείς για όσα μπορείς εσύ να κάνεις καλύτερα για σένα.

Ποια είναι η διαφορά του projectmath σε σχέση με ένα κέντρο μελέτης ή με ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης;

Στα κέντρα μελέτης οι μαθητές προετοιμάζονται για τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας, με την καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτικού. Συνήθως τα μαθήματα διενεργούνται σε καθημερινή βάση και ο μαθητής, έχοντας καλύψει τις καθημερινές του υποχρεώσεις, μπορεί να απασχοληθεί πιο ξέγνοιαστα με τις υπόλοιπες εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει να ολοκληρωθεί για κάθε τάξη, το οποίο προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο. Ωστόσο, η πίεση του χρόνου, η σύσταση κάθε τμήματος καθώς και ο αριθμός μαθητών που περιέχει, λειτουργούν κάποιες φορές δεσμευτικά στην εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε μαθητή, κυρίως όταν παρατηρούνται κενά από μικρότερες τάξεις που ελαττώνουν τόσο το ενδιαφέρον του όσο και τη λειτουργικότητα του μέσα στο τμήμα.

Το projectmath, λειτουργώντας είτε ανεξάρτητα είτε συμπληρωματικά με τα παραπάνω, υιοθετεί την εκπαιδευτική φιλοσοφία μάθηση μάθησης και οδηγεί τους μαθητές στην κατάκτηση μικρών κάθε φορά στόχων. Το πρόγραμμα σπουδών του σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή καθώς και τον ρυθμό κατανόησης και αντίληψής του. Διερευνά το επίπεδο του ατομικά και σε βάθος, χωρίς να τον φέρνει σε δύσκολη θέση και τον καθοδηγεί με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών. Με τη μέθοδο της τελείας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αυτονομίας του κάθε μαθητή, ενισχύει τη διαδικασία της αυτοδιόρθωσης και παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις της αποδοτικότητάς του. Παρεμβαίνει όσο και όπως χρειάζεται με την κατάλληλη καθοδήγηση ώστε ο μαθητής να μη νιώθει ανασφάλεια αλλά ότι λειτουργεί σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Στο projectmath  πιστεύουμε ότι κάθε παιδί έχει την ικανότητα να καταλάβει και να έχει επιτυχία στο μάθημα των μαθηματικών. Είναι θέμα προσέγγισης και τεχνικής ο μαθητής να μάθει να δουλεύει με δικό του ρυθμό αλλά με τρόπο που να έχει στο τέλος ένα μετρήσιμο για το ίδιο αποτέλεσμα. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με έμφαση το εύρος 6 – 12 ετών.

Απο ποια ηλικία μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής Math Project;

Από την ηλικία των 6 ετών. Αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά είναι να γνωρίζει ο μαθητής να γράφει.

Μπορεί το projectmath να βοηθήσει έναν μαθητή που προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις για υποτροφία φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο ή για πρότυπα σχολεία;

Ναι φυσικά. Το σύστημα projectmath δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη μαθηματική ευχέρεια, ταχύτητα και καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Πώς προέκυψε η ιδέα;

Η ιδέα προέκυψε από τους ίδιους τους μαθητές. Η Αλεξανδράκη Βαλεντίνα εμπνεύστηκε το σύστημα αυτό μέσα από τη 15ετή ενασχόλησή της στην ιδιωτική εκπαίδευση μέσω του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης που διοικεί και διδάσκει.

 “Αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να βοηθήσω τον κάθε μαθητή μου ξεχωριστά, είναι ότι οι μαθητές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι οι μαθητές που κατανοούν εύκολα και γρήγορα και χρειάζονται ένα κίνητρο για να προοδεύσουν άμεσα και να γίνουν ακόμα καλύτεροι και οι μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο πιθανότατα επειδή έχουν κάποια κενά από μικρότερες τάξεις που δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν.

Είναι έκπληξη ωστόσο οτι το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου – στην πλειοψηφία των μαθητών – είναι ακριβώς το ίδιο. Αδράνεια. Οι μαθητές με ανεπτυγμένες δεξιότητες βλέποντας οτι βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο αντίληψης χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να μην εξελίσσονται τελικά όσο θα μπορούσαν και αντίστοιχα οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποθαρρύνονται και σταματούν να προσπαθούν, μη φτάνοντας τα επίπεδα που θα μπορούσαν να κατακτήσουν.

Μελετώντας λοιπόν αυτά τα χρόνια τις συμπεριφορές και κάνοντας πλήθος “πειραμάτων” στον τρόπο διδασκαλίας και προσέγγισης μου απέναντί τους, κατέληξα σε ένα μοναδικό συμπέρασμα. Όλα τα παιδιά χρειάζονται κίνητρο και επιβράβευση. Το καθένα είναι έτοιμο να χαράξει τη δική του πορεία και το στοίχημα είναι να τα βοηθήσεις να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν ανάλογα με τα θέλω και τη συνέπεια τους.

Προσωπικά, έχω απομυθοποιήσει τον “καλό” και τον “κακό” μαθητή. Έχω δει “κακούς” μαθητές να θέτουν στόχους (κίνητρο), να εργάζονται μεθοδικά (συνέπεια), να δέχονται τη βοήθεια (καθοδήγηση) και πραγματικά να ξεπερνούν τον εαυτό τους (αποτέλεσμα). Και με λύπη μου θυμάμαι πολλά υποσχόμενους μαθητές, να υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους, να μην οργανώνονται, να μη δουλεύουν συστηματικά και στο τέλος να απογοητεύονται με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.”

Γιατί ένας μαθητής να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί;

Η καθοδήγηση των Φύλλων ΕΜπειρίας και των εκπαιδευτών βοηθά τους μαθητές να οργανώνουν τη σκέψη τους με τέτοιο τρόπο ώστε τα μαθηματικά να γίνονται πιο απλά και κατανοητά. Η διαδικασία κατά την οποία ξεκινούν από ένα σημείο και στοχεύουν να φτάσουν στην ολοκλήρωση μιας ενότητας – στόχου είναι το κίνητρο που τους κάνει να εργάζονται με υπομονή. Μέρα τη μέρα “χτίζουν” τη δική τους αποθήκη γνώσης και αυτό τους κάνει να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να εμπιστεύονται την κρίση τους. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής είναι μετρήσιμα, επομένως όλοι οι μαθητές συνειδητοποιούν οτι βελτιώνονται στα μαθηματικά, βλέπουν τους βαθμούς στο σχολείο τους να ανεβαίνουν και έτσι αποκτούν αυτοπεποίθηση και κίνητρο να συνεχίσουν να προσπαθούν!

Είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στον χώρο σας; Αν ναι, κάθε πότε;

Η παρουσία του κάθε μαθητή είναι υποχρεωτική 2 φορές την εβδομάδα για μισή ώρα. Το ωράριο είναι ευέλικτο και προγραμματίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μαθητών.

Πόση ώρα θα πρέπει να ασχολείται το παιδί μου κάθε μέρα;

Οι μαθητές ολοκληρώνουν ένα Φύλλο ΕΜπειρίας κάθε μέρα διάρκειας 15΄

Το projectmath, θα βοηθήσει περισσότερο έναν άριστο ή έναν μέτριο μαθητή;

Επειδή πρόκειται για μια εξατομικευμένη για τον κάθε μαθητή προσέγγιση, το σύστημα projectmath μπορεί να προσφέρει στον κάθε έναν οτι ακριβώς χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους του. Οι πολύ καλοί μαθητές βρίσκουν γόνιμο έδαφος να προχωρήσουν επίπεδο και να εξελιχθούν γρήγορα ακονίζοντας πλήρως την κριτική τους σκέψη και βελτιώνοντας την ταχύτητα των αποτελεσμάτων τους. Οι μαθητές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, κινητοποιούνται λειαίνοντας τις ελλείψεις τους, κατανοώντας δομές που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πιο πριν και χτίζοντας γερά θεμέλια στα μαθηματικά.

Γιατί το σημείο εκκίνησης στο projectmath ενδέχεται να είναι πιο χαμηλό συγκριτικά με τη σχολική του τάξη;

Κατά την εγγραφή του κάθε μαθητή στο σύστημα projectmath, τα παιδιά καλούνται να ολοκληρώσουν ένα Φύλλο Χαρτογράφησης Γνώσης που καθορίζει τις μαθησιακές τους ανάγκες. Η αξιολόγησή αυτή μας αποκαλύπτει όλες τις περιοχές δεξιοτήτων που χρειάζεται να προσεγγιστούν, ώστε τα παιδιά να μην σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους με έννοιες που ήδη έχουν κατακτήσει. Επίσης, μας προσδιορίζει το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή σύμφωνα με τον κυψελοειδή χάρτη του math project (MPCM), το οποίο σημείο όμως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο μαθητής να νιώθει ανεξάρτητος και δυνατός να αντεπεξέλθει στις δοκιμασίες που ακολουθούν. Επειδή τα μαθηματικά λοιπόν είναι “μάθημα αλυσίδας” ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες έννοιες από προηγούμενες τάξεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Αυτές καλούμαστε να εντοπίσουμε και να τις κατακτήσουμε πριν προχωρήσουμε επίπεδο στο σύστημα projectmath.