FAQ’S

Τι ακριβώς είναι το math project;

To math project αποτελεί ένα κέντρο εκμάθησης μαθηματικών με πρωταρχικό στόχο να αξιολογήσει, να κατατάξει και έπειτα να βοηθήσει τους μαθητές να δομήσουν με κατάλληλο τρόπο τις μαθηματικές έννοιες που διαχειρίζονται στο σχολικό τους περιβάλλον. Υιοθετώντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε μαθητή χωριστά, τον βοηθά να ξεπεράσει τον εαυτό του και τα όρια του, κατακτώντας τους στόχους του.

Με ποιόν τρόπο αξιολογούνται οι μαθητές και γιατί αυτό είναι σημαντικό;

Αρχικά, προκειμένου να προσδιοριστεί το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή, καλείται να ολοκληρώσει ένα τεστ αξιολόγησης, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μαθηματικών εννοιών. Η αξιολόγηση αυτή μας αποκαλύπτει τον βαθμό που έχουν κατακτηθεί οι μαθηματικές έννοιες και προσδιορίζει το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η διαδικασία αξιολόγησής μας είναι πολύ σημαντική.και ουσιαστικά μας παρέχει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας.

Ποιός είναι ο ρόλος του math project σε σχέση με το σχολείο;

Ο ρόλος του είναι στρατηγικός και προσφέρει μια μακροπρόθεσμη πρόταση εξέλιξης του μαθητή. Η δουλειά μας είναι να χαρτογραφήσουμε τη γνώση που έχει κατακτηθεί από το σχολείο μέχρι τη στιγμή που ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα του math project. Στη συνέχεια, εντοπίζοντας τα κενά και τις ελλείψεις του, τον βοηθάμε να κατανοήσει από την αρχή αυτά που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να “ενώσει” την αλυσίδα των μαθηματικών εννοιών που είναι μπερδεμένες στο μυαλό του. Αφού ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό, συμπληρώνουμε την εκπαίδευση του και διευρύνουμε τη γνώση του.

Τι θεωρείται επιτυχία για έναν μαθητή που παρακολουθεί μαθηματικά στο math project;

Επιτυχία για μας θεωρείται η ικανότητά μας να βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή ξεχωριστά να φτάσει παραπάνω από αυτό που νομίζει οτι μπορεί. Είναι δεδομένο οτι το κάθε παιδί είναι χαρισματικό σε διαφορετικά πράγματα. Το κάθε παιδί προσεγγίζει τα ερεθίσματα γύρω του με έναν δικό του τρόπο, με έναν δικό του ρυθμό. Στο math project γνωρίζουμε πολύ καλά οτι είναι ανέφικτο να φτάσουν όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα, γι’ αυτό και αναφερόμαστε σε εξατομικευμένη προσέγγιση. Επίσης αποδεχόμαστε οτι είναι επίσης ανέφικτο να γίνουν όλοι άριστοι μαθητές, με την κοινώς αποδεκτή κλίμακα του 20 του σχολείου. Αυτό όμως που πρεσβεύουμε και είναι σίγουρα εφικτό, είναι οτι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε σήμερα. Και ακόμα καλύτεροι. Όσο καλλιεργούμε μια δεξιότητα, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι, φτάνοντας στο δικό μας “άριστα”. Και σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο ορισμός της επιτυχίας. Να προσπαθείς για τον καλύτερό σου εαυτό. Να προσπαθείς για όσα μπορείς εσύ να κάνεις καλύτερα για σένα.

Ποιά είναι η διαφορά του math project σε σχέση με ένα κέντρο μελέτης ή με ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης;

Στα κέντρα μελέτης οι μαθητές προετοιμάζονται για τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας, με την καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτικού. Συνήθως τα μαθήματα διενεργούνται σε καθημερινή βάση και ο μαθητής, έχοντας καλύψει τις καθημερινές του υποχρεώσεις, μπορεί να απασχοληθεί πιο ξέγνοιαστα με τις υπόλοιπες εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει να ολοκληρωθεί για κάθε τάξη, το οποίο προσδιορίζεται από τη διδακτέα ύλη που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο. Ωστόσο, η πίεση του χρόνου, η σύσταση κάθε τμήματος καθώς και ο αριθμός μαθητών που περιέχει, λειτουργούν κάποιες φορές δεσμευτικά στην εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε μαθητή, κυρίως όταν παρατηρούνται κενά από μικρότερες τάξεις που ελαττώνουν τόσο το ενδιαφέρον του όσο και τη λειτουργικότητα του μέσα στο τμήμα.

Το math project, λειτουργώντας είτε ανεξάρτητα είτε συμπληρωματικά με τα παραπάνω, υιοθετεί την εκπαιδευτική φιλοσοφία μάθηση μάθησης και οδηγεί τους μαθητές στην κατάκτηση μικρών κάθε φορά στόχων. Το πρόγραμμα σπουδών του σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή καθώς και τον ρυθμό κατανόησης και αντίληψής του. Διερευνά το επίπεδο του ατομικά και σε βάθος, χωρίς να τον φέρνει σε δύσκολη θέση και τον καθοδηγεί με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών Μαθηματικών. Με τη μέθοδο της τελείας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αυτονομίας του κάθε μαθητή, ενισχύει τη διαδικασία της αυτοδιόρθωσης και παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις της αποδοτικότητάς του. Παρεμβαίνει όσο και όπως χρειάζεται με την κατάλληλη καθοδήγηση ώστε ο μαθητής να μη νιώθει ανασφάλεια αλλά οτι λειτουργεί σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Στο math project πιστεύουμε ότι κάθε παιδί έχει την ικανότητα να καταλάβει και να έχει επιτυχία στο μάθημα των μαθηματικών. Είναι θέμα προσέγγισης και τεχνικής ο μαθητής να μάθει να δουλεύει με δικό του ρυθμό αλλά με τρόπο που να έχει στο τέλος ένα μετρήσιμο για το ίδιο αποτέλεσμα. Απευθύνεται στη γενική εκπαίδευση σε ηλικίες κυρίως 8 – 15 ετών

Απο ποιά ηλικία μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής Math Project;

Ηλικίες από 8 εως 15 ετών αποτελούν αποδεδειγμένα ένα φάσμα ηλικιών που μπορεί εύκολα τόσο να υιοθετήσει την καθοδήγησή μας όσο και να τη χρησιμοποιήσει άμεσα στην καθημερινότητά του. Αυτό φυσικά δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό καθώς κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Άρα, υπό συνθήκες, μπορεί να εγγραφεί και ένα παιδί σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία, κατόπιν διερεύνησης με την Υπεύθυνη Σπουδών του Math Project.

Μπορεί το math project να βοηθήσει έναν μαθητή που προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις για υποτροφία φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο ή για πρότυπα σχολεία;

Ναι φυσικά. Το math project διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σπουδών για αυτούς τους μαθητές.

Πώς προέκυψε η ιδέα του MathProject;

Είμαι καθηγήτρια Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδάσκω 15 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και είμαι μέτοχος φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης. Αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να βοηθήσω τον κάθε μαθητή μου ξεχωριστά, είναι ότι οι μαθητές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι οι μαθητές που κατανοούν εύκολα και γρήγορα και χρειάζονται ένα κίνητρο για να προοδεύσουν άμεσα και να γίνουν ακόμα καλύτεροι και οι μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο πιθανότατα επειδή έχουν κάποια κενά από μικρότερες τάξεις που δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν. 

Είναι έκπληξη ωστόσο οτι το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου – στην πλειοψηφία των μαθητών – είναι ακριβώς το ίδιο. Αδράνεια. Οι μαθητές με ανεπτυγμένες δεξιότητες βλέποντας οτι βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο αντίληψης χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να μην εξελίσσονται τελικά όσο θα μπορούσαν και αντίστοιχα οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποθαρρύνονται και σταματούν να προσπαθούν, μη φτάνοντας τα επίπεδα που θα μπορούσαν να κατακτήσουν.

Μελετώντας λοιπόν αυτά τα χρόνια τις συμπεριφορές και κάνοντας πλήθος “πειραμάτων” στον τρόπο διδασκαλίας και προσέγγισης μου απέναντί τους, κατέληξα σε ένα μοναδικό συμπέρασμα. Όλα τα παιδιά χρειάζονται κίνητρο και επιβράβευση. Το καθένα είναι έτοιμο να χαράξει τη δική του πορεία και το στοίχημα είναι να τα βοηθήσεις να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν ανάλογα με τα θέλω και τη συνέπεια τους. 

Προσωπικά, έχω απομυθοποιήσει τον “καλό” και τον “κακό” μαθητή. Έχω δει “κακούς” μαθητές να θέτουν στόχους (κίνητρο), να εργάζονται μεθοδικά (συνέπεια), να δέχονται τη βοήθεια μου (καθοδήγηση) και πραγματικά να ξεπερνούν τον εαυτό τους (αποτέλεσμα). Και με λύπη μου θυμάμαι πολλά υποσχόμενους μαθητές μου, να υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους, να μην οργανώνονται, να μη δουλεύουν συστηματικά και στο τέλος να απογοητεύονται με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Απο ποιά ηλικία μπορεί να εγγραφεί ένας μαθητής Math Project;

Ηλικίες από 8 εως 15 ετών αποτελούν αποδεδειγμένα ένα φάσμα ηλικιών που μπορεί εύκολα τόσο να υιοθετήσει την καθοδήγησή μας όσο και να τη χρησιμοποιήσει άμεσα στην καθημερινότητά του. Αυτό φυσικά δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό καθώς κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Άρα, υπό συνθήκες, μπορεί να εγγραφεί και ένα παιδί σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία, κατόπιν διερεύνησης με την Υπεύθυνη Σπουδών του Math Project.

Μπορεί το math project να βοηθήσει έναν μαθητή που προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις για υποτροφία φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο ή για πρότυπα σχολεία;

Ναι φυσικά. Το math project διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σπουδών για αυτούς τους μαθητές.

Πώς προέκυψε η ιδέα του mathproject;

Είμαι καθηγήτρια Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδάσκω 15 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και είμαι μέτοχος φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης. Αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να βοηθήσω τον κάθε μαθητή μου ξεχωριστά, είναι ότι οι μαθητές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι οι μαθητές που κατανοούν εύκολα και γρήγορα και χρειάζονται ένα κίνητρο για να προοδεύσουν άμεσα και να γίνουν ακόμα καλύτεροι και οι μαθητές που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο πιθανότατα επειδή έχουν κάποια κενά από μικρότερες τάξεις που δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν. 

Είναι έκπληξη ωστόσο οτι το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου – στην πλειοψηφία των μαθητών – είναι ακριβώς το ίδιο. Αδράνεια. Οι μαθητές με ανεπτυγμένες δεξιότητες βλέποντας οτι βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο αντίληψης χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να μην εξελίσσονται τελικά όσο θα μπορούσαν και αντίστοιχα οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποθαρρύνονται και σταματούν να προσπαθούν, μη φτάνοντας τα επίπεδα που θα μπορούσαν να κατακτήσουν.

Μελετώντας λοιπόν αυτά τα χρόνια τις συμπεριφορές και κάνοντας πλήθος “πειραμάτων” στον τρόπο διδασκαλίας και προσέγγισης μου απέναντί τους, κατέληξα σε ένα μοναδικό συμπέρασμα. Όλα τα παιδιά χρειάζονται κίνητρο και επιβράβευση. Το καθένα είναι έτοιμο να χαράξει τη δική του πορεία και το στοίχημα είναι να τα βοηθήσεις να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν ανάλογα με τα θέλω και τη συνέπεια τους. 

Προσωπικά, έχω απομυθοποιήσει τον “καλό” και τον “κακό” μαθητή. Έχω δει “κακούς” μαθητές να θέτουν στόχους (κίνητρο), να εργάζονται μεθοδικά (συνέπεια), να δέχονται τη βοήθεια μου (καθοδήγηση) και πραγματικά να ξεπερνούν τον εαυτό τους (αποτέλεσμα). Και με λύπη μου θυμάμαι πολλά υποσχόμενους μαθητές μου, να υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους, να μην οργανώνονται, να μη δουλεύουν συστηματικά και στο τέλος να απογοητεύονται με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Ποιο είναι το δικό σας επιστημονικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο;

Είμαι καθηγήτρια μαθηματικών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά Μαθηματικά στη Μ. Βρετανία και μέτοχος του Φροντιστηριακού Οργανισμού “σκυτάλη”.

Γιατί ένας μαθητής να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί;

Η καθοδήγηση των έμπειρων διδασκόντων βοηθά τους μαθητές να οργανώνουν τη σκέψη τους με τέτοιο τρόπο ώστε τα μαθηματικά να γίνονται πιο απλά και κατανοητά. Η διαδικασία κατά την οποία ξεκινούν από ένα σημείο και στοχεύουν να φτάσουν στην ολοκλήρωση μιας ενότητας – στόχου είναι το κίνητρο που τους κάνει να εργάζονται με υπομονή. Μέρα τη μέρα “χτίζουν” τη δική τους αποθήκη γνώσης και αυτό τους κάνει να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να εμπιστεύονται την κρίση τους. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής είναι μετρήσιμα, επομένως όλοι οι μαθητές συνειδητοποιούν οτι βελτιώνονται στα μαθηματικά, βλέπουν τους βαθμούς στο σχολείο τους να ανεβαίνουν και έτσι αποκτούν αυτοπεποίθηση και κίνητρο να συνεχίσουν να προσπαθούν!

Είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στον χώρο σας; Αν ναι, κάθε πότε;

Η παρουσία του κάθε μαθητή είναι υποχρεωτική 2 φορές την εβδομάδα από μισή ώρα (βλ. ½ ώρα στο Math Project). Το ωράριο είναι ευέλικτο και το συμφωνούμε ανάλογα με το πρόγραμμα του μαθητή μας και του κηδεμόνα του. Λειτουργούμε και το Σάββατο, προκειμένου να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τους μικρούς μας φίλους.

Πόση ώρα θα πρέπει να μελετά το παιδί μου κάθε μέρα;

Στη βασική του εφαρμογή, οι μαθητές οφείλουν να ολοκληρώνουν τις δοκιμασίες που τους δίνονται στο σπίτι και να ασχολούνται 10΄ την ημέρα, κάθε μέρα. Επειδή όμως το math project αποτελεί εξειδικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης μαθηματικών, οι χρόνοι δύναται να αναπροσαρμοστούν κατόπιν συμφωνίας και αναλογικά με τους στόχους του κάθε μαθητή μας.

Το math project, θα βοηθήσει περισσότερο έναν άριστο ή έναν μέτριο μαθητή;

Επειδή πρόκειται για μια εξατομικευμένη για τον κάθε μαθητή προσέγγιση, το math project μπορεί να προσφέρει στον κάθε έναν οτι ακριβώς χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους του. Οι πολύ καλοί μαθητές βρίσκουν γόνιμο έδαφος να προχωρήσουν επίπεδο και να εξελιχθούν γρήγορα ακονίζοντας πλήρως την κριτική τους σκέψη και βελτιώνοντας την ταχύτητα των αποτελεσμάτων τους. Οι μαθητές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, κινητοποιούνται λειαίνοντας τις ελλείψεις τους, κατανοώντας δομές που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πιο πριν και χτίζοντας γερά θεμέλια στα μαθηματικά.

Γιατί το σημείο εκκίνησης στο math project ενδέχεται να είναι πιο χαμηλό συγκριτικά με τη σχολική του τάξη;

Κατά την εγγραφή του κάθε μαθητή στο math project, τα παιδιά καλούνται να ολοκληρώσουν μια εξατομικευμένη αξιολόγηση που καθορίζει τις μαθησιακές τους ανάγκες. Η αξιολόγησή αυτή μας αποκαλύπτει όλες τις περιοχές δεξιοτήτων που χρειάζεται να προσεγγιστούν, ώστε τα παιδιά να μην σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους με έννοιες που ήδη έχουν κατακτήσει. Επίσης, μας προσδιορίζει το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή σύμφωνα με τον κυψελοειδή χάρτη του math project (MPCM), το οποίο σημείο όμως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο μαθητής να νιώθει ανεξάρτητος και δυνατός να αντεπεξέλθει στις δοκιμασίες που ακολουθούν. Επειδή τα μαθηματικά λοιπόν είναι “μάθημα αλυσίδας” ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες έννοιες από προηγούμενες τάξεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Αυτές καλούμαστε να εντοπίσουμε και να τις κατακτήσουμε πριν προχωρήσουμε επίπεδο στο πρόγραμμα σπουδών του math project.