Εργαζόμενη μνήμη: το post-it του εγκεφάλου

Η εργαζόμενη μνήμη είναι η πιο σημαντική λειτουργία των νοητικών διαδικασιών ενός ανθρώπου καθώς επιτρέπει να πραγματοποιεί κανείς προγραμματισμένες ενέργειες, να οργανώνει κατάλληλα πληροφορίες, να λύνει προβλήματα και να διατηρεί τη συγκέντρωση στο στόχο.

Σύμφωνα με τη Lee Swanson, διακεκριμένη καθηγήτρια εκπαίδευσης στο Graduate School of Education the University of California, Riverside,  ένα παιδί χρησιμοποιεί αυτήν την ικανότητα όταν κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς ή όταν ακούει μια ιστορία. Στην πραγματικότητα συγκρατεί την πληροφορία καθώς την επεξεργάζεται ώστε να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα ή να θυμηθεί μια αλληλουχία γεγονότων και έπειτα την αποθηκεύει.

το σύστημα projectmath εκπαιδεύει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τεχνικές ανακούφισης μνήμης ώστε να μην χάνουν σημαντικές πληροφορίες

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με προβληματική εργαζόμενη μνήμη παρουσιάζουν – κυρίως στα μαθηματικά και την ανάγνωση – χαμηλή σχολική επίδοση. Αποφεύγουν να απαντούν σε ευθείες ερωτήσεις και είναι διστακτικά στο να παίρνουν πρωτοβουλίες μέσα στην τάξη όπως για παράδειγμα να σηκώνουν το χέρι τους για να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Ξεχνούν εύκολα οδηγίες με αποτέλεσμα να μη συγκρατούν τον στόχο κάποιας δραστηριότητας και συχνά εγκαταλείπουν πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν. Παρουσιάζουν αδυναμία στην εκτέλεση απλών μαθηματικών συλλογισμών ενώ πιθανόν να επαναλαμβάνουν ή να παραλείπουν γράμματα, λέξεις ή και ολόκληρες προτάσεις. 

Το σύστημα projectmath και όσον αφορά στα μαθηματικά επιμερίζει πλήρως εξατομικευμένα το μαθηματικό υλικό σε μικρά, ανεξάρτητα κομμάτια μέσω των Φύλλων ΕΜπειρίας (ΦΕΜ)  ώστε ο μαθητής αφενός να κατανοεί πλήρως νοηματικά το περιεχόμενο που θα επεξεργαστεί, αφετέρου να καταφέρει να το ολοκληρώσει. Απλοποιεί τις οδηγίες-εκφωνήσεις κάνοντας χρήση της ενεργητικής αντί της παθητικής φωνής και δίνοντας παραδείγματα. Ενθαρρύνει το παιδί να συμβουλεύεται το παράδειγμα που υπάρχει πάντα στην πρώτη σελίδα και αφορά το ΦΕΜ που επεξεργάζεται κάθε φορά και μόνο, ενισχύοντας παράλληλα την αυτενέργειά του. Κάνει χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων μέσω των 6 μαθηματικών δομών που δραστηριοποιείται ώστε να διεγείρει την εργαζόμενη μνήμη, αφού πρώτα φροντίζει να εξοικειώσει τα παιδιά με την κάθε διαδικασία χωριστά. 

Τέλος, το σύστημα projectmath εκπαιδεύει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τεχνικές ανακούφισης μνήμης ώστε να μην χάνουν σημαντικές πληροφορίες. Αυτές περιλαμβάνουν την πολυεπίπεδη επανάληψη τυπικών μαθηματικών λίθων, τη χρήση τεχνικών απομνημόνευσης και δημιουργίας αποθήκης συλλογισμών, τη στρατηγική οργάνωσης και επιμερισμού δραστηριοτήτων και την αναζήτηση βοήθειας σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.