Αριθμητική

Αύξηση συγκέντρωσης και βελτίωση μνήμης

Διαχειριζόμαστε αριθμούς και πράξεις και εξασκούμαστε στους υπολογισμούς με το νου! Μαθαίνουμε να υπολογίζουμε γρήγορα τα ρέστα από τον φούρνο, τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να πάμε όλοι μαζί στον κινηματογράφο και πώς να μοιραζόμαστε δίκαια τα παιχνίδια με τους φίλους μας!

Η αριθμητική, προερχόμενη από την ελληνική λέξη αριθμός, είναι ο παλαιότερος και πλέον στοιχειώδης κλάδος των μαθηματικών και χρησιμοποιείται τόσο σε απλές καθημερινές δραστηριότητες μέτρησης ως και σε προχωρημένους επιστημονικούς ή οικονομικούς υπολογισμούς. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο ολόκληρου του μαθηματικού κλάδου.