Άλγεβρα

Ανακάλυψη και έκφραση της γενικότητας των μεθόδων

Μαθαίνουμε νέα σύμβολα, εξοικειωνόμαστε με όλες τις πράξεις και πως αυτές συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται όλες μαζί, ανακαλύπτουμε τον κόσμο των εξισώσεων και προσεγγίζουμε την έννοια των συναρτήσεων.

Η λέξη «άλγεβρα» προέρχεται από την αραβική λέξη Αλ-Γιάμπρ, για τη σημασία της οποίας οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν με τη λέξη “αποκατάσταση”. Ξεκίνησε με γράμματα αντί για τους αριθμούς, με υπολογισμούς παρόμοιους με αυτούς της αριθμητικής και οι ρίζες της εντοπίζονται στους αρχαίους Βαβυλώνιους.